F O L K E T  I  B I L D / K U L T U R F R O N T  
T a u r o m a q u i a  f o r  a l l  a f i c i o n a d o s

  

Maria Sara, famous Frensh/känd fransk rejoneador -  Cover/Omslag FiB 8/98

 

The Horses of Iberia - by Andrea Taylor
Iberiska halvöns vackraste hästar - av Andrea Taylor

Tjurfäktningens historia
av Arne Häggqvist

 


F O L K E T  I  B I L D / K U L T U R F R O N T